Kingston IronKey Keypad 200 Series

Spĺňa nový bezpečnostný štandard FIPS 140-3 úrovne 3 na vojenskej úrovni špecifikácie zverejnenej NIST. Táto vylepšená verzia ďalej vylepšuje bezpečnostné schopnosti disku a odolnosť proti neoprávnenej manipulácii.